Zu Artikeldetails zurückkehren Stanisław Stachowski: Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w je̜zyku polskim Herunterladen PDF herunterladen