[1]
Schweickard, W. 2016. Stanisław Stachowski: Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w je̜zyku polskim. Zeitschrift für Balkanologie. 51, 2 (März 2016).