(1)
Bichlmeier, H. Radoslav Večerka: Staroslověnština V Kontextu slovanských Jazyků. ZfB 2009, 45.