(1)
Pistrick, E. Maria Todorova, Zsusza Gille (eds.): Post-Communist Nostalgia. ZfB 2012, 47.