(1)
Schweickard, W. Stanisław Stachowski: Słownik Historyczno-Etymologiczny turcyzmów W je̜zyku Polskim. ZfB 2016, 51.