Schweickard, W. (2016). Stanisław Stachowski: Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w je̜zyku polskim. Zeitschrift für Balkanologie, 51(2). Abgerufen von https://zeitschrift-fuer-balkanologie.de/index.php/zfb/article/view/427