Schweickard, Wolfgang. 2016. „Stanisław Stachowski: Słownik Historyczno-Etymologiczny turcyzmów W je̜zyku Polskim“. Zeitschrift für Balkanologie 51 (2). https://zeitschrift-fuer-balkanologie.de/index.php/zfb/article/view/427.