[1]
H. Bichlmeier, „Radoslav Večerka: Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků“, ZfB, Bd. 45, Nr. 2, Okt. 2009.