[1]
W. Schweickard, „Stanisław Stachowski: Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w je̜zyku polskim“, ZfB, Bd. 51, Nr. 2, März 2016.